BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rejestr zmian dla:
Biuletynu Informacji Publicznej
 
        Tytuł Typ zmiany Data modyfikacji Modyfikował
  ∴  Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 13.10.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 13.10.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 13.10.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 13.10.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa zrębki z drewna surowego drzew iglastych lub liściastych na potrzeby eksploatacji instalacji tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 28.09.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa zrębki z drewna surowego drzew iglastych lub liściastych na potrzeby eksploatacji instalacji tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 28.09.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa zrębki z drewna surowego drzew iglastych lub liściastych na potrzeby eksploatacji instalacji tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 28.09.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa zrębki z drewna surowego drzew iglastych lub liściastych na potrzeby eksploatacji instalacji tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 28.09.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa zrębki z drewna surowego drzew iglastych lub liściastych na potrzeby eksploatacji instalacji tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 28.09.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie Zmiana dokumentu 28.09.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa zrębki z drewna surowego drzew iglastych lub liściastych na potrzeby eksploatacji instalacji tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 28.09.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie Zmiana dokumentu 28.09.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2019 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2018 Zmiana dokumentu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2019 Zmiana dokumentu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2018 Zmiana dokumentu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2019 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2019 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2018 Zmiana dokumentu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2019 Zmiana dokumentu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2018 Zmiana dokumentu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2019 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.06.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 27.05.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2014 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.04.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2014 Zmiana dokumentu 29.04.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2014 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.04.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2014 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.04.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2014 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.04.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Zmiana dokumentu 21.02.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Zmiana dokumentu 21.02.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.02.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Zmiana dokumentu 21.02.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Zmiana dokumentu 10.02.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Zmiana dokumentu 10.02.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Zmiana dokumentu 10.02.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Zmiana dokumentu 10.02.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 10.02.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp Zmiana dokumentu 01.01.2020 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp Zmiana dokumentu 19.12.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp Zmiana dokumentu 19.12.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp Zmiana dokumentu 25.11.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp Zmiana dokumentu 25.11.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią Zmiana dokumentu 25.11.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 25.11.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Mistrz gospodarki wodociągowej Zmiana dokumentu 15.10.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Referent ds. technicznych i zamówień publicznych Zmiana dokumentu 15.10.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Mistrz gospodarki wodociągowej Zmiana dokumentu 11.10.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Referent ds. technicznych i zamówień publicznych Zmiana dokumentu 11.10.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Mistrz gospodarki wodociągowej Zmiana dokumentu 11.10.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Referent ds. technicznych i zamówień publicznych Zmiana dokumentu 11.10.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Mistrz gospodarki wodociągowej Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.10.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Referent ds. technicznych i zamówień publicznych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.10.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 Zmiana dokumentu 19.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią Zmiana dokumentu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią Zmiana dokumentu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią Zmiana dokumentu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią Zmiana dokumentu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią Zmiana dokumentu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią Zmiana dokumentu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa materiałów budowalnych Zmiana dokumentu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią. Zmiana dokumentu 18.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Organy spółki Zmiana dokumentu 06.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią. Zmiana dokumentu 03.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią. Zmiana dokumentu 03.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią. Zmiana dokumentu 03.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 03.09.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo Zmiana dokumentu 02.07.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo Zmiana dokumentu 17.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo Zmiana dokumentu 17.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa materiałów budowalnych Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa materiałów budowalnych Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa materiałów budowalnych Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Dostawa materiałów budowalnych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie - Roboty budowlane Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla gminy Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 04.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 04.06.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Mrągowa Zmiana dokumentu 16.05.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Mrągowa Zmiana dokumentu 16.05.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo Zmiana dokumentu 16.05.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 16.05.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Mrągowa Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.05.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2015 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2018 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2018 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2018 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2018 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2018 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2018 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2018 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2018 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2017 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2018 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2017 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2018 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2017 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2018 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2017 Zmiana dokumentu 09.04.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI ORAZ KOPARKI GĄSIENICOWEJ Zmiana dokumentu 22.03.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI ORAZ KOPARKI GĄSIENICOWEJ Zmiana dokumentu 22.03.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI ORAZ KOPARKI GĄSIENICOWEJ Zmiana dokumentu 22.03.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI ORAZ KOPARKI GĄSIENICOWEJ Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 22.03.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowy Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 08.02.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na budowę instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 08.02.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie - Roboty budowlane Zmiana dokumentu 29.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie - Roboty budowlane Zmiana dokumentu 29.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie - Roboty budowlane Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 22.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 22.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 22.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 22.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 21.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 21.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 21.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 21.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Zmiana dokumentu 21.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.01.2019 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 28.11.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 28.11.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 28.11.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 14.11.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na budowę instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 14.11.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 14.11.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowy Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 14.11.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowy Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 16.10.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowy Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 16.10.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowy Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 16.10.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowy Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.10.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 12.10.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 14.09.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 03.09.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 03.09.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 03.09.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 03.09.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 03.09.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Zmiana dokumentu 03.09.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 03.09.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 16.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na budowę instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 16.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na budowę instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 16.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na budowę instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 16.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na budowę instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Zmiana dokumentu 16.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg na budowę instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 10.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 10.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 10.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 10.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 10.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 10.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 10.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Zmiana dokumentu 10.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykaz dokumentów Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 10.08.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla gminy Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 13.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 13.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla gminy Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 13.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 13.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla gminy Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 13.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 13.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 13.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 13.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla gminy Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla gminy Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla gminy Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla gminy Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla gminy Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełny tekst taryfy dla miasta Mrągowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472) - taryfa wchodzi w życie od dnia 14.06.2018 r Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 12.06.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 16.05.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 08.05.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 08.05.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 08.05.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 08.05.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.05.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nadzór inwestorski dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo Zmiana dokumentu 08.05.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 08.05.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2017 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2017 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2016 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2017 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2017 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2017 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2016 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2017 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2017 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2016 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2017 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2017 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2016 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2017 Zmiana dokumentu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2017 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 25.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nadzór inwestorski dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nadzór inwestorski dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nadzór inwestorski dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Nadzór inwestorski dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Zmiana dokumentu 09.04.2018 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 06.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 05.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 05.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 05.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 05.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 04.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 04.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 04.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Zmiana dokumentu 04.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Mrągowo - taryfa obowiązuje od 12.12.2017 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 04.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 04.12.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 Zmiana dokumentu 24.10.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 24.10.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2015 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2016 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2015 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2016 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2015 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2016 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2015 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2015 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2016 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2015 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2017 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2017 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2017 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2017 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2017 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2017 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2017 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2017 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2017 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2012 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2012 r. Zmiana dokumentu 04.08.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2016 Zmiana dokumentu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2016 Zmiana dokumentu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2016 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2015 Zmiana dokumentu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2016 Zmiana dokumentu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2016 Zmiana dokumentu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2016 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2016 Zmiana dokumentu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2016 Zmiana dokumentu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2016 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2015 Zmiana dokumentu 23.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2016 Zmiana dokumentu 21.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2016 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2015 Zmiana dokumentu 21.06.2017 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 20.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 20.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 20.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 20.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w mieście Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 20.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2017 r. w gminie Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2015 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2015 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2015 Zmiana dokumentu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2013 Zmiana dokumentu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2015 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2015 Zmiana dokumentu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2015 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2013 Zmiana dokumentu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2015 Zmiana dokumentu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2015 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2013 Zmiana dokumentu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Organy spółki Zmiana dokumentu 19.11.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 Zmiana dokumentu 25.10.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2015 Zmiana dokumentu 07.07.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2015 Zmiana dokumentu 07.07.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2015 Zmiana dokumentu 07.07.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2013 Zmiana dokumentu 07.07.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2015 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.07.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie z działalności za 2015 rok Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.07.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Zmiana dokumentu 16.03.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Zmiana dokumentu 04.03.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Zmiana dokumentu 03.03.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Zmiana dokumentu 03.03.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Zmiana dokumentu 03.03.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Zmiana dokumentu 03.03.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Zmiana dokumentu 03.03.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Zmiana dokumentu 03.03.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 03.03.2016 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w mieście Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2016 r. w gminie Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.09.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 29.09.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 29.09.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 29.09.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.08.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.08.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.08.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 13.08.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 19.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 19.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 19.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 19.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 19.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 13.07.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo - ssącego ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 - wyniki Zmiana dokumentu 24.06.2015 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2015 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 11.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2015 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 11.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2015 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 11.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2015 r. w mieście Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2015 r. w gminie Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2011 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2011 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2012 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2013 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2012 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2012 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2011 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2012 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2013 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2012 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2012 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2011 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2013 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2013 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2012 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2011 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2012 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2013 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2012 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2012 Zmiana dokumentu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2012 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 08.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 08.12.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 - wyniki Zmiana dokumentu 26.11.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 - wyniki Zmiana dokumentu 06.10.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 - wyniki Zmiana dokumentu 06.10.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 - wyniki Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.10.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo - ssącego ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej Zmiana dokumentu 05.08.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo - ssącego ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.08.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo - ssącego ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej Zmiana dokumentu 18.07.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo - ssącego ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej Zmiana dokumentu 18.07.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo - ssącego ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 18.07.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 18.07.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. Zmiana dokumentu 18.07.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 02.03.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 02.03.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 02.03.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 02.03.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. Zmiana dokumentu 20.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. Zmiana dokumentu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.02.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 22.01.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 22.01.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 02.01.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 02.01.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 02.01.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 02.01.2014 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 24.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 23.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 23.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 16.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 13.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 13.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 13.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 13.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 13.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Zmiana dokumentu 13.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 13.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 09.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w mieście Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2014 r. w gminie Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 03.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 03.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 03.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 03.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Zmiana dokumentu 03.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 03.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 03.12.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 - wyniki Zmiana dokumentu 25.11.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 - wyniki Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 10.10.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 21.03.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 21.03.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 21.03.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 21.03.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.03.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 13.03.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.03.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 05.03.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 05.03.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 28.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 28.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 27.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 27.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 27.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 26.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 26.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 26.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 Zmiana dokumentu 26.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 19.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 19.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 19.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 19.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 18.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 18.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy, elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie” Zmiana dokumentu 15.02.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy, elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie” Zmiana dokumentu 17.01.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy, elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie” Zmiana dokumentu 17.01.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy, elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie” Zmiana dokumentu 17.01.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy, elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie” Zmiana dokumentu 17.01.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy, elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie” Zmiana dokumentu 17.01.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy, elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie” Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.01.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zmiana dokumentu 17.01.2013 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zmiana dokumentu 20.12.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zmiana dokumentu 20.12.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 20.12.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 06.12.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 06.12.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 06.12.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 06.12.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w mieście Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.12.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 29.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 29.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 29.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2013 r. w gminie Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2011 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 29.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2011 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 29.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2011 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2011 r. Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2011 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2008 r. Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2009 r. Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2009 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2012 r. Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2012 r. Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2012 r. Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2012 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2012 r. Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2012 r. Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2012 r. Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2012 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2011 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2011 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2010 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2011 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2011 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2011 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2011 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2012 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2012 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2010r. Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2010r Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2010 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2010 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2009 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2009 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sytuacja majątkowa spółki rok 2010 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2009 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2010 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Charakterystyka jednostki rok 2010 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2009 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2010 Zmiana dokumentu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2010 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.11.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 Zmiana dokumentu 09.10.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.10.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.10.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo Zmiana dokumentu 09.01.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo Zmiana dokumentu 09.01.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo Zmiana dokumentu 09.01.2012 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 19.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w gminie Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 01.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 01.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 01.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 01.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 01.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2012 r. w mieście Mrągowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 01.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2010 r. w mieście Mrągowo Zmiana dokumentu 01.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2010 r. w gminie Mrągowo Zmiana dokumentu 01.12.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  OFERTA BADANIA BILANSU - wyniki Zmiana dokumentu 14.11.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  OFERTA BADANIA BILANSU - wyniki Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 28.09.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  OFERTA BADANIA BILANSU Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o zaprasza zainteresowanych do składania ofert na badanie bilansu finansowego Spółki za 2011 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 28.09.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony „Cykliczne dostawy oleju napędowego” Nr kodu wg CPV – 09134100-8 Zmiana dokumentu 07.09.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony „Cykliczne dostawy oleju napędowego” Nr kodu wg CPV – 09134100-8 Zmiana dokumentu 07.09.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony „Cykliczne dostawy oleju napędowego” Nr kodu wg CPV – 09134100-8 Zmiana dokumentu 07.09.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony „Cykliczne dostawy oleju napędowego” Nr kodu wg CPV – 09134100-8 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.09.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony „Cykliczne dostawy oleju napędowego” Nr kodu wg CPV – 09134100-8 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.09.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Wynik Przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 23.08.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” Zmiana dokumentu 26.07.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” Zmiana dokumentu 26.07.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” Zmiana dokumentu 26.07.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” Zmiana dokumentu 26.07.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” Zmiana dokumentu 26.07.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” Zmiana dokumentu 26.07.2011 Jarosław Grabowski
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” Zmiana dokumentu 26.07.2011 Jarosław Grabowski
  ∴