BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Sytuacja majątkowa spółki rok 2019

I.      Sytuacja majątkowa Spółki.
 
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
-        na dzień 01-01-2019r.        - 35.464.470,19 zł
-        na dzień 31-12-2019r.        - 44.449.351,70 zł
 
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.    Zwiększenia  wartości o  - 9.495.284,13 zł w związku z :
a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  1.086.369,24 zł, w skład, 
           których wchodzą:
- budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
-
1.016.786,73 zł
 
           - pozostałe środki trwałe                                                    -       69.582,51 zł
 
b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu w tym:
            - środki transportu                                                                -     49.000,00 zł
        c) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego o wartości:
         - środki transportu                                                             -     468.000,00 zł
         - pozostałe środki trwałe                                                               -     170.880,00 zł
       d) przyjęcie na stan środków trwałych wytworzonych w ramach projektów z   
           dofinansowania  - 7.721.034,89 zł, w skład których wchodzą:
         - budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej      -     4.865.500,10 zł
         - urządzenia techniczne i maszyny                                   -     2.669.440,43 zł
         - środki transportu                                                           -          12.615,47 zł
         - pozostałe środki trwałe                                                             -        173.478,89 zł                                
2.    Zmniejszenia wartości środków trwałych o 510 402,62 zł w roku obrachunkowym w związku z :
a)  likwidacją środków trwałych w tym : 
     - budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej     -        127.004,91 zł            
           - urządzenia techniczne i maszyny                                       -        122.816,64 zł
      b) sprzedażą środków trwałych:                                              -       260.581,07 zł 
         
Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2019r. wynosiła  31.460.122,63 zł, w tym:
 
- grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
-
   1.141.783,59 zł
- budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
-
 20.627.123,26 zł
- urządzenia techniczne i maszyny
-
   8.320.920,29 zł
- środki transportowe
-
   1.125.833,32 zł
- pozostałe środki trwałe
-
      242.289,11 zł
           - wartości niematerialne i prawne                                   -            2.173,06 zł
 
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2019 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Dokument utworzył(-a):  Jarosław Grabowski  (04.06.2020)
Dokument wprowadził(-a):  Jarosław Grabowski  (04.06.2020)
Dokument zatwierdził(-a):  Jarosław Grabowski  (04.06.2020)
Dokument modyfikował(-a):  Jarosław Grabowski  (04.06.2020)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2665731 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^