BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Sytuacja majątkowa spółki rok 2018

II.    Sytuacja majątkowa Spółki.
 
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
-        na dzień 01-01-2018r.        - 34.257.384,75  zł
-        na dzień 31-12-2018r.        - 35.464.470,19  zł
 
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.    Zwiększenia  wartości o  - 1.338.646,19 zł w związku z :
a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  1.216.202,19 zł, w skład, 
           których wchodzą:
- budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
-
   751.229,73 zł
 
         - urządzenie techniczne i maszyny                                      -     464.972,46 zł
 
b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości  -   19.380,00 zł        w tym:
        - budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej            -         6.450,00 zł
        - urządzenia techniczne i maszyny                                         -       12.930,00 zł                  
      c) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego:
         - środki transportu                                                             -     103.064,00 zł
        
2.    Zmniejszenia wartości środków trwałych w roku obrachunkowym powstało                 w wyniku:
a)  w związku z likwidacją środków trwałych:                         
          - urządzenia techniczne i maszyny                                        -         32.696,96 zł
      b) w związku ze sprzedażą środków trwałych:
            - środki transportu                                                              -         98.863,79 zł 
 
         
         
Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2018r. wynosiła  23.684.366,40 zł, w tym:
 
- grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
-
   1.141.783,59 zł
- budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
-
 15.445.093,48 zł
- urządzenia techniczne i maszyny
-
   6.088.490,34 zł
- środki transportowe
-
      959.741,65 zł
- pozostałe środki trwałe
-
        42.737,76 zł
           - wartości niematerialne i prawne                                   -            6.519,58 zł
 
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2018 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Dokument utworzył(-a):  Jarosław Grabowski  (09.04.2019)
Dokument wprowadził(-a):  Jarosław Grabowski  (09.04.2019)
Dokument zatwierdził(-a):  Jarosław Grabowski  (09.04.2019)
Dokument modyfikował(-a):  Jarosław Grabowski  (09.04.2019)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2086369 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^