BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Sytuacja majątkowa spółki rok 2017

II.      Sytuacja majątkowa Spółki.
 
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
-        na dzień 01-01-2017r.        - 33.405.954,39 zł
-        na dzień 31-12-2017r.        - 34.257.384,75 zł
 
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.    Zwiększenia  wartości o  - 965.555,44 zł w związku z :
a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  581.567,29 zł, w skład, 
           których wchodzą:
       - budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
-
524.471,36 zł
 
       - urządzenie techniczne i maszyny                                                      -    57.095,93 zł
 
b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 133.021,67 zł        w tym:
        - budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    -         2.000,00 zł
        - urządzenia techniczne i maszyny                                                   -       58.580,17 zł
        - środki transportu                                                                           -       23.131,50 zł
        - inne środki trwałe                                                                          -       49.310,00 zł
      e) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego:
         - środki transportu                                                                           -     226.901,44 zł
      f) przyjęcie na stan gruntu przekazanego aportem                                -       24.065,04 zł 
        
2.    Zmniejszenia wartości środków trwałych w roku obrachunkowym powstało w wyniku:
a)  w związku z likwidacją środków trwałych:
          - budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    -         6.816,51 zł                  
          - urządzenia techniczne i maszyny                                                  -        90.052,22 zł
          - inne środki trwałe                                                                         -        16.298,24 zł
      b) w związku ze sprzedażą środków trwałych:
            - środki transportu                                                                            -         958,11 zł           
         
Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2017r. wynosiła  23.712.161,94 zł, w tym:
 
- grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
-
   1.141.783,59 zł
- budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
-
 15.258.645,87 zł
- urządzenia techniczne i maszyny
-
   6.094.356,10 zł
- środki transportowe
-
   1.148.376,10 zł
- pozostałe środki trwałe
-
        58.134,18 zł
- wartości niematerialne i prawne                                                              -          10.866,10 zł
 
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2017 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Dokument utworzył(-a):  Jarosław Grabowski  (25.04.2018)
Dokument wprowadził(-a):  Jarosław Grabowski  (25.04.2018)
Dokument zatwierdził(-a):  Jarosław Grabowski  (25.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Jarosław Grabowski  (25.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1384063 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^