BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągowa w archiwum     27.05.2020     
  ∴  Dostawa i montaż pomostowej wagi samochodowej o nośności 60 t na potrzeby kompostowni osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie     27.05.2020     
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp w archiwum     21.02.2020     
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp w archiwum     10.02.2020     
  ∴  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp w archiwum     25.11.2019     
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią w archiwum     18.09.2019     
  ∴  Dostawa samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią. w archiwum     03.09.2019     
  ∴  Dostawa materiałów budowalnych w archiwum     14.06.2019     
  ∴  Dostawa i montaż przepompowni na potrzeby inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie w archiwum     14.06.2019     
  ∴  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie - Roboty budowlane w archiwum     29.01.2019     
  ∴  Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w archiwum     21.01.2019     
  ∴  Nowy Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II w archiwum     16.10.2018     
  ∴  Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II w archiwum     03.09.2018     
  ∴  Przetarg na budowę instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa w archiwum     16.08.2018     
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie w archiwum     08.05.2018     
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie w archiwum     09.04.2018     
  ∴  Nadzór inwestorski dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo w archiwum     09.04.2018     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 w archiwum     24.10.2017     
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.” w archiwum     03.03.2016     
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 w archiwum     30.09.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie w archiwum     13.08.2015     
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie w archiwum     13.07.2015     
  ∴  Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie w archiwum     13.07.2015     
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dn 500 przy ul. Harcerskiej w Mrągowie w archiwum     24.06.2015     
  ∴  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie w archiwum     24.06.2015     
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 - wyniki w archiwum     06.10.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo - ssącego ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej w archiwum     05.08.2014     
  ∴  Zakup sprzętu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowo - ssącego ) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej w archiwum     18.07.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. w archiwum     02.03.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż w archiwum     02.03.2014     
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. w archiwum     11.02.2014     
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż w archiwum     11.02.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane w archiwum     22.01.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi w archiwum     30.12.2013     
  ∴  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane w archiwum     13.12.2013     
  ∴  Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi w archiwum     03.12.2013     
  ∴  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 - wyniki w archiwum     10.10.2013     
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo w archiwum     18.03.2013     
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż w archiwum     13.03.2013     
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa w archiwum     11.03.2013     
  ∴  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż w archiwum     15.02.2013     
  ∴  Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa w archiwum     15.02.2013     
  ∴  Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo w archiwum     15.02.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy, elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie” w archiwum     18.01.2013     
  ∴  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w archiwum     20.12.2012     
  ∴  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 w archiwum     09.10.2012     
  ∴  OFERTA BADANIA BILANSU - wyniki w archiwum     28.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony „Cykliczne dostawy oleju napędowego” Nr kodu wg CPV – 09134100-8 w archiwum     07.09.2011     
  ∴  Wynik Przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” w archiwum     23.08.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.” w archiwum     27.07.2011     
  ∴  Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit FT190 Diesel MR’95 w archiwum     13.04.2011     
  ∴  Przetarg na sprzedaż przyczep rolniczych TO 70 w archiwum     12.01.2011     
  ∴  Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 w archiwum     12.01.2011     
  ∴  OFERTA BADANIA BILANSU w archiwum     11.10.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2A na miejskim ujęciu wody „Sołtysko” w Mrągowie” w archiwum     28.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa w roku 2011„ w archiwum     14.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa „ w archiwum     28.01.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków dla Miasta Mrągowa „ w archiwum     18.05.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Modernizację oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków dla Miasta Mrągowa w archiwum     15.04.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na „Remont i przebudowę oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków dla Miasta Mrągowa w archiwum     05.03.2009     
  ∴  Ustny przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż samochodu marki MERCEDES BENZ MB 100D” w archiwum     03.01.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku ul.Leśna Droga-Osiedle Mazurskie w Mrągowie.” w archiwum     09.10.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej dla ulic Plutonowej i Sienkiewicza w Mrągowie” w archiwum     08.10.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa w woj. warm-maz. w archiwum     08.10.2007     
  ∴  Drugi ustny przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż samochodu marki FSO Polonez Truck 1,6” w archiwum     22.12.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż samochodu marki FSO Polonez Truck 1,6” oraz barakowóz (kontener mieszkalny) w archiwum     27.11.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej” w archiwum     27.10.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.” w archiwum     28.09.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa” w archiwum     18.09.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa” w archiwum     28.08.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. w archiwum     03.10.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody dla miasta Mrągowa w województwie warmińsko - mazurskim” w archiwum     27.01.2005     
  ∴  Przetarg na wykonanie pokrycia dachu Stacji Uzdatniania Wody w archiwum     20.08.2004     
  ∴  Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zam. nr 3/DT/2004) w archiwum     27.01.2004     
  ∴  Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zam. nr 1/DT/2004) w archiwum     27.01.2004     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2654018 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^