BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Charakterystyka jednostki rok 2009 w archiwum

I.     Charakterystyka jednostki
 
1.      Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
2.      Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
 
3.      Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
 
4.      Wysokość kapitału zakładowego:
         13.182.000,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 263.640 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
 
5.      Wysokość kapitału zapasowego:
         1.725.490,13 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2008.
 
6.      Przedmiot działalności:
a)     produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)     eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)     eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)     odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)     konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)       wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru
         urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)     świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)     uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)       działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)       gospodarka leśna,
k)      szkółkarstwo leśne.
 
7.      Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
 
8.      Skład Zarządu Spółki:
         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki                    

Dokument utworzył(-a):  Jarosław Grabowswki  (03.05.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Jarosław Grabowski  (03.05.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Jarosław Grabowski  (08.11.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Jarosław Grabowski  (08.11.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2471561 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^