BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Charakterystyka jednostki rok 2005 w archiwum

1. Nazwa:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Siedziba:
11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A

3. Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Wysokość kapitału zakładowego:

5.923.600,00 złotych
Kapitał dzieli się na 118.472 udziałów po 50.00 złotych każdy.
Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.

5. Wysokość kapitału zapasowego:
1.117.281,30 złotych
Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku  netto za lata  1997-2004.
Numer KRS - 0000181669 

6. Przedmiot działalności:
a) produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b) eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c) eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d) odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e) konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f) wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g) świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki.

7. Data rozpoczęcia działalności:
01 lipca 1996 rok
łu

Dokument utworzył(-a):  JAG  (20.09.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jarosław Grabowski  (20.09.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jarosław Grabowski  (20.09.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Jarosław Grabowski  (20.09.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2471497 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^