BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja majątkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarządu za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowiązujące opłaty
  ∴ Archiwum opłat
  ∴ Jakość wody
  ∴ Archiwum jakości wody
 
  Ogłoszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Ogłoszenia, aktualności
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018

Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie
za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawiają sytuację majątkową  i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 
         Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 winno nastąpić, nie później niż w dniu 29 marca 2018 roku, zaś za rok 2018 nie później niż w dniu 28 marca 2019 roku.
 
Oferty powinny zawierać:
  1. Dane wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdania ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  2. Odpis posiadanych doświadczeń oferenta ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  3. Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniająca wszystkie koszty.
Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem
 Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.
Podstawowe informacje o firmie można uzyskać pod numerem telefonu 89 742-61-11.

Dokument utworzył(-a):  Katarzyna Milun  (24.10.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Jarosław Grabowski  (24.10.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Jarosław Grabowski  (24.10.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Jarosław Grabowski  (24.10.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2064510 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^